info@liljegrens.nu

0477-554 90

Rivning av lagerlokal

 

Nu har rivningen börjat av Holtabs gamla industrilokal. Hela lokalen

är på 2300m², arbetet kommer hålla på fram till våren 2015.

Holtab

141120

Holtab

141124