0477-554 90

Tjänster

Liljegrens Entreprenad AB utför alla typer av mark-och anläggningsarbeten, från enklare uppdrag till totalentreprenader. Vi har tillsammans med el- och telebolagen och dess underentreprenörer specialiserat oss på olika typer av kabelarbeten, t.ex. plogning av bredband och elkablar. Vi har en egen bemannad serviceverkstad för effektiva reparationer och service. Med egen grustäkt kan vi säkra materialleveranserna och även återvinna schaktmassor.
Markarbeten av Liljegrens

Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller bara vill veta mer om oss.

Tjänster som vi utför är:

Vår maskinpark är komplett för alla slags entreprenadarbeten.

Grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastbilar…