0477-554 90

Sprängning

Liljegrens Entreprenad AB utför sprängning och arbetar främst i Småland och Blekinge. Ni hittar oss i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Karlskrona och Ronneby. Vi vänder oss till såväl bygg-och entreprenadföretag som till kommuner, landsting och privatpersoner.

Trygg och säker sprängning

Anlitar du Liljegrens Entreprenad AB kan du känna dig trygg. Tack vare erfaren personal, en resursstark maskinpark samt digitala system utför vi din sprängning effektivt, säkert och i tid! Liljegrens Entreprenad AB kan försäkra er om att ni är i säkra händer hos oss.

Sprängning – vår expertis

Liljegrens Entreprenad AB skulle med säkerhet vilja påstå att en lyckad sprängning handlar om erfarenhet inom just bergsprängning. Träffsäkerheten och tryggheten i såväl utförande som kalkyl ligger i våra kunniga medarbetare. Vår precision förklaras enkelt med hjälp av digital mätning av bergets struktur, avancerade borriggar samt GPS-teknik som möjliggör maskinstyrning.

Samspelt team-  säker sprängning

Liljegrens Entreprenad AB är stolta över att kunna uppmärksamma vårt samspelta och kompetenta team. Vi utför en säker och kostnadseffektiv sprängning med hjälp av planering, god kommunikation, struktur samt riskhantering i tidiga skeden.  Liljegrens Entreprenad AB är väl medveten om att komplexa uppdrag kräver innovativa och kreativa lösningar. Våra anställda ser alltid till helheten, kan vi försäkra dig om att vi utför allt kontrollerat och säkert. Varje uppdrag gör oss en erfarenhet rikare, utvärdering är A och O, därför ser vi till att redovisa sprängningen på ett detaljerat sätt. På så sätt kan vi återinföra värdefulla erfarenheter och se till att förbättra varje arbete.

Vi tar hänsyn till miljön

Liljegrens Entreprenad AB ser till att alltid försöka minimera miljöpåverkan. Vi ser till att noggrant välja metoder, sprängmedel och utrustning för att kunna ta hänsyn till miljön. Samtliga av våra borrvagnar är utrustade för en bränslesnål drift.

Kontakta oss för offert