0477-554 90

Om oss

Lång praktisk erfarenhet och fyra generationers kunnande

Liljegrens Entreprenad AB startades 1947 av Karl Liljegren och hans söner Kjell och Arne Liljegren. Då hette företaget Örmo marmorprodukter AB, där det tillverkades badkar och skottkärror. Därefter bytte det namn till Grus och betong AB, då övergick man till att krossa grus och betong. År 1975 tog barnbarnen och bröderna Torsten och Bengt Liljegren över verksamheten. De köpte några grävmaskiner och började utföra markarbeten, det var då företaget fick namnet Liljegrens Entreprenad AB. Idag finns det en stor maskinpark som passar till alla slags entreprenadarbeten och drivs av fjärde generationen Jim Liljegren Dahlberg och Peter Liljegren, tillsammans med 30 anställda.

Vi är noga med att alltid sätta kunden i centrum och tack vare vår erfarenhet och kunniga personal kan vi utföra prisvärda kvalitetsarbeten.

Liljegrens Entreprenad AB vänder sig till såväl bygg-och entreprenadföretag som till kommuner, landsting och privatpersoner. Vi arbetar främst i Småland och Blekinge.

Vision

Vår vision är att kunden alltid ska känna sig trygg när de anlitar oss. Vi ska alltid uppträda med god kompetens och yrkesskicklighet. Vi jobbar också aktivt med att minska miljöbelastningen genom att förbättra utsläpp till luft, mark, vatten, materialval, avfallshantering och transporter.

Affärsidé

Vi ska vara det flexibla och moderna företaget som utför prisvärda kvalitetsarbeten inom mark- och anläggning. Med ärlighet och respekt ska vi skapa långvariga förhållanden med kunder och leverantörer.