0477-554 90

Gång & Cykelväg, Urshult – Tingsryd

IMG_2029GC-väg

GC-VÄG

Nu ska Tingsryds kommun få en gång & cykelväg mellan Urshult och Tingsryd.

Liljegrens Entreprenad har fått förtroendet av PEAB anläggning att ta ansvar för mark arbetet.

Cykelvägen kommer att bli ca 8 Km lång. Hela arbetet ska va klart hösten 2014.